By EU4LEA

Showing 10 of 39 Results

Projektit EU4LEA përfundoi një sërë aktivitetesh mbi zhvillimin e politikave dhe procedurave lidhur me menaxhimin e sigurisë rrugore dhe kontrollin e trafikut në drejtim të aktiviteteve për parandalimin e krimit. […]