Drejtuesi i Projektit EU4LEA

Kolonel Fabio OTTAVIANI
 
Koloneli Fabio Ottaviani ka lindur në Romë në vitin 1971. Ai është i martuar me tre vajza. Në vitin 1990 ai u bashkua me Korpusin e Karabinierëve duke ndjekur kursin 172° për oficerët e Akademisë Ushtarake të Ushtrisë, të cilës i përkiste Korpusi i Karabinierëve nga viti 1814 deri në vitin 2000. Në vitin 1992, pasi u emërua si toger i dytë, ai iu bashkua një kursi trevjeçar në Qendra e Trajnimit të Oficerëve të Karabinierëve në Romë ku u diplomua për drejtësi duke marrë gradën Toger i Parë. Ai pati disa turne detyrash në zonat me rrezik të lartë të Italisë, si Palermo (Sicili), Bari (Puglia) dhe Kozenza (Kalabri), duke fituar një përvojë të shëndoshë në luftën kundër organizatave kriminale të stilit mafioz, parandalimin e krimit dhe shërbimet kundër trazirave. Ai pati mundësinë të zhvillonte një eksperiencë të gjerë në institucionet qendrore, si në Shtabin e Karabinierëve, në Kabinetin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe në Drejtorinë Qendrore të Policisë Kriminale të Departamentit të Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme. Në këtë institucion të fundit ai mbajti pozicionin e Drejtorit të Divizionit në Shërbimin e Bashkëpunimit Policor Ndërkombëtar ku u specializua në Bashkëpunimin Policor të BE-së me fokus të arratisurit ndërkombëtarë që i përkisnin grupeve kryesore të krimit të organizuar. Në këtë drejtim, ai u emërua si Udhëheqës i Komponentit për Ekipet e Kërkimit Aktiv të Arratisur në kuadër të projektit të financuar nga BE IPA 2019 “Kundër krimit të rëndë në Ballkanin Perëndimor” dhe në fund u emërua Drejtues Ekip i projektit të financuar nga BE-ja “Bashkimi Evropian për Zbatimin e Ligjit në Albania” (EU4LEA), e cila është në vijimësi me projektin e njohur të financuar nga BE të quajtur PAMECA.