By EU4LEA

Showing 10 of 39 Results

Vizitë e Zyrës së Përbashkët të Operacioneve (JOO), Policisë Kriminale Austriake dhe Oficerit te Kontaktit të Ministrisë së Brendshme Austriake, Ambasada Austriake, në ambientet e projektit EU4LEA në Tiranë.

Takimi i Kontaktit dhe Koordinimit me Policinë Kriminale Austriake JOO dhe projektin EU4LEA për të diskutuar mundësitë e mundshme të bashkëpunimit në fushat e Menaxhimit të Integruar të Kufirit për […]