Faqja kryesore

Projekti Bashkimi Evropian për Zbatimin e Ligjit në Shqipëri, i njohur me akronimin EU4LEA, është një projekt asistence teknike i financuar nga BE, i krijuar për të mbështetur dhe ndihmuar agjencitë kryesore të zbatimit të ligjit në Shqipëri, veçanërisht Policinë e Shtetit Shqiptar, Ministrinë e Brendshme, SPAK (Prokurorinë e Posaçme dhe BKH), Prokurorinë e Përgjithshme (PP) dhe Prokuroritë e Rretheve, në arritjen e objektivave të tyre dhe afrimin e performancës së tyre me standardet e BE-së. • Gratë në drejtim

  Gratë në drejtim

  Gratë në drejtim është një ndër temat më të diskutuara, kjo për shkak të përfaqësimit të ulët të grave në pozicionet drejtuese në Policinë e Shtetit. Gjatë trajnimit dy-ditor me […]


 • Vizita në terren për të vlerësuar situatën në pikat e kalimit kufitar

  Vizita në terren për të vlerësuar situatën në pikat e kalimit kufitar

  Projekti EU4LEA kreu vizita vijuese në terren në Drejtoritë Vendore të Kufirit dhe Migracionit në Korçë dhe Gjirokastër dhe në pikat përkatëse të kalimit kufitar (PKK), në datat 05-07 shkurt […]


 • Takimi i tretë i Bordit Drejtues të Palëve të Interesuara

  Takimi i tretë i Bordit Drejtues të Palëve të Interesuara

  Projekti EU4LEA zhvilloi takimin e tretë të Bordit Drejtues të Palëve të Interesuara të  projektit. Takimi mblodhi të ftuar të nderuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian si autoriteti kontraktor i […]