Faqja kryesore

Projekti Bashkimi Evropian për Zbatimin e Ligjit në Shqipëri, i njohur me akronimin EU4LEA, është një projekt asistence teknike i financuar nga BE, i krijuar për të mbështetur dhe ndihmuar agjencitë kryesore të zbatimit të ligjit në Shqipëri, veçanërisht Policinë e Shtetit Shqiptar, Ministrinë e Brendshme, SPAK (Prokurorinë e Posaçme dhe BKH), Prokurorinë e Përgjithshme (PP) dhe Prokuroritë e Rretheve, në arritjen e objektivave të tyre dhe afrimin e performancës së tyre me standardet e BE-së.