Komponenti 1 – Hetimi dhe ndjekja e krimit të organizuar, trafikut të paligjshëm, korrupsionit