Vizitë e Zyrës së Përbashkët të Operacioneve (JOO), Policisë Kriminale Austriake dhe Oficerit te Kontaktit të Ministrisë së Brendshme Austriake, Ambasada Austriake, në ambientet e projektit EU4LEA në Tiranë.

Takimi i Kontaktit dhe Koordinimit me Policinë Kriminale Austriake JOO dhe projektin EU4LEA për të diskutuar mundësitë e mundshme të bashkëpunimit në fushat e Menaxhimit të Integruar të Kufirit për të mbështetur Policinë e Shtetit Shqiptar. U diskutuan çështje të Projekteve EMPACT 2023, Bashkëpunimit me Task Forcën e Ballkanit Perëndimor (TFWB) dhe të tjera. Qëllimi i takimit ishte verifikimi i opsioneve të mundshme dhe më pas prezantimi i tyre tek drejtuesit e policisë shqiptare për të arritur një bashkëpunim më të ngushtë dhe akoma më intensiv.