EU4LEA bashkë-organizoi me Ministrinë e Brendshme takimin koordinues me Donatorët për të nxitur Reformat e Çështjeve të Brendshme.

Ministria e Brendshme organizoi një takim konsultimi të nivelit të lartë me donatorët ndërkombëtarë, organizuar në kuadër të projektit EU4LEA. Ky takim nënvizoi angazhimin e Shqipërisë për zbatimin e reformave gjithëpërfshirëse në punët e brendshme si pjesë e rrugëtimit të saj të vazhdueshëm drejt anëtarësimit në BE. Mandati i politikave të Ministrisë mbulon fusha thelbësore si lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafikimit të qenieve njerëzore, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, së bashku me rritjen e bashkëpunimit gjyqësor, menaxhimin e integruar të kufijve dhe adresimin e migracionit të paligjshëm dhe kërkesave të pabaza për azil.