Vizitë zyrtare e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) pranë Agjencive Ligjzbatuese Italiane