Takimi prezantues i Projektit EU4LEA me përfaqësues të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit Shqiptar.

Takimi prezantues i Projektit EU4LEA me përfaqësues të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit Shqiptar.

Diskutimi i prioriteteve brenda Kapitullit 24 të Acquis të BE-së, mbështetja e projekteve dhe zbatimi i aktiviteteve me përfituesit kryesorë.24 të Acquis të BE-së, mbështetja e projekteve dhe zbatimi i aktiviteteve me përfituesit kryesorë.